Категория: Корпоративна информация

ESMA 19 юни

Ограничения в маркетинга и търговията с договори за разлика за непрофесионални инвеститори. // Restrictions on the marketing, distribution or sale of CFDs to retail investors.

Уважаеми Клиенти,
Бихме искали да Ви уведомим, че: От 01 юни 2018 е в сила нова рестрикция за CFD инструментите, предлагани на и търгувани от непрофесионални клиенти, въведена от страна на Европейския регулатор – European Securities and Markets Authority (ESMA). Мярката е въведена временно на основание на член 40 от Regulation (EU) No 600/2014…   Свалете документа.

Dear Client,
We would like to inform you that: On 01 June 2018, the European Securities and Markets Authority (ESMA), enacting Decision (EU) 2018/796, adopted measures to temporarily restrict the contracts for differences for retail clients in accordance with Article 40 of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council…  Download the document

ИП Файнекс: Информация по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 за 2017

ИП Файнекс публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на изпълнение, съгласно изискванията на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2016 година.

executions summary 2017

Нови “ Общи условия приложими към договорите с клиентите“

 

Уважаеми клиенти,

Екипът на Файнекс ООД ви уведомява, че от 15-ти Февруари влизат в сила нови “ Общи условия приложими към договорите с клиентите“. Може да се запознаете с тях на следния линк:

Finex_Genral_conditions_15.02.2018Read More

Нови вътрешни документи на Файнекс

С решение на Едноличния собственик на капитала на ИП Файнекс ЕООД от дата 14.04.2016 г., бяха приети:

 

  • Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Файнекс” ЕООД съгласно приложения образец;
  • Промени в типовия договор за посреднически услуги с финансови инстументи на регулиран и извън регулиран пазар в България съгласно приложения образец;
  • Промени в типовия договора за електронна търговия с финансови инстументи на международните финансови пазари съгласно приложения образец;
  • Промени в типовия договор за управление на индивидуален портфейл съгласно приложения образец;
  • Промени в Правилата за вътрешната организация на „Файнекс” ЕООД съгласно приложения образец;
  • Промени в Правилата за структурата, организацията, правомощията и взаимоотношенията на отдела за вътрешен контрол съгласно приложения образец.

Промените влизат в сила след одобрението им от Комисията за финансов надзор.