ИП Файнекс: Информация по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 за 2017