Нови “ Общи условия приложими към договорите с клиентите“