Уважаеми клиенти,

Бихме желали да ви информираме, че Файнекс ОДД обмисля спиране на търговската платформа , достъпна на уебсайта dearmarkets.com

Във връзка с това на основание чл.8 от договора за електрона търговия между клиентите и Файнекс ООД, както на основание чл.7 от Общите условия на Файнекс ООД  за работа с клиенти, Файнекс ООД ще приключи всички договори на свои клиенти за електронна търговия чрез платформата на уебсайта dearmarkets.com

Настоящото известие ще бъде считано като предизвестие за прекратяване  на договорите на всички клиенти, които използват горепосочената платформа.Всички договори , които не са прекратени с подписан анекс между страните, след 10 работни дни ще се считат за автоматично прекратени, считано от 15 март 2019 год.

Екипът на Файнекс ООД е насреща за въпроси  и съдействие на следните контакти –  [email protected] и телефон +35924390218 в София ,България

Finex предлага широк спектър от инвестиционни услуги, които са подходящи за индивидуални и корпоративни клиенти. Основният принцип, който е водещ в обслужването от страна на екипа е индивидуалният подход към инвестициите на клиентите, прозрачността при изпълнение на клиентските нареждания и изграждане на дългосрочни партньорски отношения.

Дългият професионален опит на екипа в различните инвестиционни сфери, между които търговия на международните финансови пазари, управление на инвестиционни портфейли и сделки по вливания и придобивания позволяват покриването на цялостно обслужване и консултации според нуждите на клиентите.

Корпоративни клиенти

Корпоративните клиенти имат възможност да ползват услугите на Finex в качеството му на инвестиционен посредник по отношение на следните инвестиционни операции:

Индивидуални клиенти

Ние вярваме, че клиентите които ползват нашите услуги ще получат качествено, модерно и отговорно обслужване съобразено с техните потребности и финансови цели. За индивидуалните клиенти, предлагаме следните услуги:
  1. Вливания и придобивания, преструктуриране
  2. Съхранение на финансови активи
  3. Хеджиране и управление на ликвидност
  4. Финансиране чрез облигационни емисии
  5. Брокерски операции с валута и акции
  • Управление на индивидуален портфейл
  • Търговия на БФБ
  • Търговия на чуждестранни борси
  • Съхранение на ценни книжа и парични средства
  • Инвестиционни консултации